Badania psychologiczne osób ubiegających się  lub posiadających pozwolenie na broń.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. nr 0, poz. 2210) badanie psychologiczne wykonuje się w przypadku ubiegania się o pozwolenia na broń. Osoba może ubiegać się o broń w celach:

  • ochrony osobistej
  • łowieckich
  • sportowych
  • kolekcjonerskich
  • pamiątkowych
  • szkoleniowych
  • do realizacji rekonstrukcji historycznych

 

Badanie psychologiczne obejmuje ocenę sprawności intelektualnej, osobowości - z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.

W przypadku posiadania pozwolenia na broń badanie i wymagane orzeczenia wydawane są raz na pięć lat.

 

Wykonujemy badania kandydatów na kierowców, kierowców wszystkich kategorii, pojazdów uprzywieljowanych

O FIRMIE

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.